LOGO-WEB

Villas Quảng Yên

ALL
PROJECT
PREVIOUS
PROJECT
PROJECT
INFO
NEXT
PROJECTS

Villas Quảng Yên

Tên công trình: Villas Quảng Yên
Loại hình: Biệt thự đơn lập 2 tầng có áp mái
Địa điểm: Quảng Yên
Diện tích đất: 320 m2
Diện tích xây dựng: 402 m2
Năm hoàn thiện: 2022
Thiết kế & thi công: HH+ Architects