LOGO-WEB

Villas Quảng Ninh

ALL
PROJECT
PREVIOUS
PROJECT
PROJECT
INFO
NEXT
PROJECTS

Villas Quảng Ninh

Tên công trình: Villas Quảng Ninh
Loại hình: Biệt thự đơn lập 2,5 tầng
Địa điểm: Quảng Ninh
Diện tích đất: 192 m2
Diện tích xây dựng: 255 m2
Năm hoàn thiện: 2018
Thiết kế: HH+ Architects